Show your interior

A virtual tour doesn’t have to be boring. Wondering how you can profit when you let your customers take a virtual tour of your interior? Plus multimedia add-ons and videos that can show the details of your offer to keep your customer even more engaged. Sound good?

We enjoy confidence of many well-known and liked

Then what? Shall we arrange a tour?

Give us a call to discuss how a virtual tour will benefit your business. It costs nothing, and you’ll see if it’s worth it.聽You don’t have to wait until your competitors to make an appointment with us before you – remember, it鈥檚 better to be a trend setter than a trend follower. Plus our virtual tour technology, unlike other methods, makes the user feel as if they were with you. Therefore we are confident that our virtual tours open your business to the whole world.

Projekt wsp贸艂finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsi臋biorstwach; Dzia艂anie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsi臋biorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wej艣cia na rynek Singapur, skutkuj膮ce opracowaniem strategii ekspansji, a nast臋pnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nast膮pi rozpocz臋cie sprzeda偶y eksportowej produkt贸w oferowanych przez przedsi臋biorstwo K2 Barbara Kaczmarczyk-Pier贸g na rynku docelowym. Ca艂kowita warto艣膰 projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 130 000,00 PLN.